Høstkonferanse i SOTIN

Årets høstkonferanse i SOTIN ble arrangert i Bergen fra 22 til 23 november. 13 av 14 Opplæringskontorer var til stede. Målet med konferansen er å koordinere aktiviteter på tvers av opplæringskontorene samt diskutere felles problemstillinger som vi ha. 

Kort oppsummert så har følgende vært diskutert;

Opplæringskontorer med Transport og Logistikkfag er enige om å delta på neste års Yrkes NM som arrangeres i Bergen. Arrangementet gjennomføres 17 til 20 oktober 2016. Vi skal delta med lærlinger i Logistikk- og Yrkessjåførfaget.

Transport 2016 arrangeres 9 til 11 juni 2016. SOTIN er med i arrangementskomiteen og har fått ansvar for bl.a. rekrutteringsaktiviteter. Vi planlegger å gjennomføre uttak til Yrkes NM på denne messa. Les mer om Transport 2016 her; http://www.messe.no/no/Transport/

SOTIN består av et nettverk av mange Opplæringskontorer hvor alle må bidra for å løse de forskjellige oppgavene. Det er ingen ansatte i SOTIN, arbeidsoppgaver går på omgang. På høstkonferansen har vi igjen diskutert muligheter for å etablere en prosjektstilling i SOTIN. Det er et helt klart ønske om å få til en mer forutsigbar drift i SOTIN. I tiden fremover vil styret se på muligheter for å få finansiert eventuell prosjektstilling

Det er en jevn økning i antall lærlinger innen Transport og logistikkfagene. Størst økning er det på Yrkessjåførfaget. Totalt i Norge er det ca. 730 lærlinger i Yrkessjåførfaget, hvorav 40 av disse er innen persontransport. I logistikkfaget er det i ca. 150 lærlinger. Det har vært bra søkning til Vg2 Transport og logistikk i 2015, vi håper denne trender fortsetter også neste år

 Opplæringskontoret for service
og samferdsel SA
Gneisveien 12, Skedsmokorset

Postadresse:
Postboks 32
2021 Skedsmokorset

Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@logistikkfag.no

Levert av